latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Операције Народне банке Србије на девизном тржишту - саопштења

Девизне интервенције

Народна банка Србије спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса. Девизни курс се формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а Народна банка Србије може да спроводи интервенције на девизном тржишту ради смањења прекомерних краткорочних осцилација курса динара, очувања ценовне и финансијске стабилности и одржавања адекватног нивоа девизних резерви, у складу с Меморандумом Народне банке Србије о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији и програмима монетарне политике.

Девизне своп аукције

Народна банка Србије, у складу с календаром редовних девизних своп аукција EUR/RSD, организује двонедељне и тромесечне аукције своп продаје девиза – евра за динаре и аукције своп куповине девиза – евра за динаре. Девизне своп аукције Народна банка Србије организује ради подстицања развоја међубанкарског своп тржишта, као и подршке ефикаснијем управљању ликвидношћу банкарског сектора и превазилажењу проблема у вези са ограничењима у међубанкарској трговини на тржишту новца.


Саопштења

Званични средњи курс EUR/RSD сутра 117,5853
23.10.2019. Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на кретање девизног курса...
 
Народна банка Србијe интервенисала продајом девиза, званични средњи курс EUR/RSD сутра 117,6147
22.10.2019. Народна банка Србије данас је интервенисала продајом...
 
Тромесечне девизне своп аукције EUR/RSD
22.10.2019. На данашњим тромесечним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 5 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 3.777 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 5 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 3.866.
 
Званични средњи курс EUR/RSD сутра 117,6452
21.10.2019. Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на...
 
Народна банка Србијe интервенисала продајом девиза, званични средњи курс EUR/RSD у понедељак, 21. октобара 117,6300
18.10.2019. Народна банка Србије данас је интервенисала...