latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Direktna banka a. d. Kragujevac омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима
27.03.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, Direktna banka a. d. Kragujevac омогућила je својим корисницима...
 
Број закључених уговора на даљину у 2019. години
20.03.2020. У току 2019. године, у Републици Србији су 44.294 уговора о финансијским услугама између банака и корисника финансијских услуга закључена на даљину...
 
Erste Bank a.d. Novi Sad омогућила инстант плаћање на продајним местима
17.03.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, Erste Bank a.d. Novi Sad је омогућила својим корисницима...
 
AIK banka a. d. Beograd омогућила извршавање инстант плаћања на продајним местима
10.03.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, AIK banka a. d. Beograd је од јуче омогућила својим корисницима...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за фебруар
06.03.2020. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 19 радних дана, реализована су 18,3 милиона плаћања...
 
Рад IPS НБС система за фебруар
06.03.2020. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 29 дана у фебруару реализовано је 1.641.613 плаћања...
 
Eurobank a. d. Beograd омогућила извршавање инстант плаћања на продајним местима
05.03.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, Eurobank a. d. Beograd је од јуче омогућила свим својим корисницима...
 
2019. година – година великог раста безготовинских плаћања
05.03.2020. Број корисника електронског и мобилног банкарства стално расте, па су тако на крају 2018. године с пружаоцем платних услуга уговорену услугу електронског банкарства имала 2.465.904...
 
Инстант плаћања на продајним местима трговаца путем IPS система Народне банке Србије од данас реалност
27.02.2020. Народна банка Србије од данас је омогућила нови начин плаћања на продајним местима – платни инструмент чијом се употребом на продајном месту трговца обележеном ознаком „IPS“ (Инстант плаћања Србија), може издати налог за инстант плаћање роба и услуга...
Плаћање картицом DinaCard на шалтерима Управе за трезор
14.02.2020. DinaCard је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима
Национална стратегија Републике Србије за мала плаћања 2019 - 2024